95lat

Walne Zgromadzenie Delegatów

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Śląskiego Związku Szermierczego

zaprasza w dniu

14 czerwca 2022 r.

na

Walne Zgromadzenie Delegatów

celem podsumowania działalności Związku za rok 2021.

 

 

Biuro Śląskiego Związku Szermierczego Katowice
ul. św. Pawła 9, godzina 18.00, drugi termin godzina 18.30

 

 

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów w załączeniu.

 

 

Katowice 27.05.2022

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.