95lat

Walne zgromadzenie Śląskiego Związku Szermierczego

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Śląskiego Związku Szermierczego

zaprasza w dniu

13 czerwca 2024 r.

na

Walne Zgromadzenie Delegatów

celem podsumowania działalności Związku za rok 2023.

 

 

Biuro Śląskiego Związku Szermierczego Katowice

ul. św. Pawła 9, godzina 17.30, drugi termin godzina 18.00

 

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów w załączeniu. 

 

 

Katowice 28.05.2024

 

Załącznik: >>Porządek obrad<<